• Login
  • Login

    close

    Log in

    Forgot password?
  • Reset

    Reset your password. You'll receive an email with link to the reset form.

Het Meldpunt

BDZet is het discriminatie meldpunt voor de inwoners van de gebieden Hollands Midden en Haaglanden. Woont u buiten dit gebied? Bezoek www.discriminatie.nl of bel met de landelijke Discriminatie meld- en advieslijn tel. 0900 235 43 54

Gemeente Noordwijk viert Coming Out dag

10 oktober 2016

Op dinsdag 11 oktober zal wethouder Dennis Salman (o.a. Jongerenbeleid) op het Northgo College om 13:30 uur het startsein geven voor de jaarlijkse Coming Out dag. Hierna zullen leerlingen in het bijzijn van docenten, Stichting Jeugd en Jongerenwerk en Bureau Discriminatiezaken (BDZ) de brug voor de school verven in regenboogkleuren.   Sinds 2009 wordt ieder […]

Lees meer

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt over afwijzing stageplaats door hoofddoek

14 juli 2016

Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) heeft geoordeeld dat kinderdagverblijf Les Enfants te Delft discrimineert door een vrouw af te wijzen voor een stageplaats wegens haar hoofddoek.   Melding discriminatie Bij Bureau Discriminatiezaken (BDZ) werd melding gedaan van discriminatie op grond van godsdienst. De Haagse melder had telefonisch interesse getoond in een […]

Lees meer

Veroordelingen op themazitting discriminatiezaken

23 juni 2016

Het arrondissementsparket Den Haag heeft een speciale officier van justitie voor discriminatie. Periodiek verzamelt zij discriminatiezaken die op een speciale zitting worden behandeld. Hiermee wil het Openbaar Ministerie (OM) uitdrukking geven aan het belang dat zij hecht aan de aanpak van discriminatie. Ook wil zij meer bekendheid geven aan de strafrechtelijke mogelijkheden die er zijn […]

Lees meer

Ratificatie VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

16 juni 2016

Op 14 juni 2016 is het ‘VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’ door Nederland geratificeerd. Het verdrag is op 13 december 2006 aangenomen door de Verenigde Naties met als doel de rechten van mensen met een beperking te waarborgen. Het verdrag geeft de opdracht aan de overheid om de positie van mensen met een beperking te verbeteren en discriminatie uit te bannen.

Lees meer

BDZet Jaarrapport discriminatie 2015

23 mei 2016

Bureau Discriminatiezaken constateert een toename van moslimdiscriminatie en arbeidsmarktdiscriminatie in 2015, terwijl het totaal aantal meldingen van discriminatie is gedaald. Vooral vrouwen die een hoofddoek dragen worden vaker geconfronteerd met discriminatie. Discriminatie komt, evenals voorgaande jaren, ook in 2015 het meest voor op de arbeidsmarkt.

Lees meer

Strafzaak tegen Wilders omwille van ‘minder, minder’ uitlatingen

18 maart 2016

Vandaag houdt de rechtbank Den Haag de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen de heer Wilders. Dhr. Wilders had op 19 maart 2014 tijdens een PVV-bijeenkomst in Den Haag met zijn vraag ‘Willen jullie meer of minder Marokkanen in Den Haag en Nederland’ bij zijn toehoorders de gewraakte ‘minder, minder’ uitlatingen gegenereerd en toegevoegd ‘dan gaan we dat regelen’. Ruim 6.400 mensen deden vervolgens..

Lees meer

Naar een discriminatievrij voetbalstadion

8 januari 2016recent_21012016

Naar aanleiding van de recente discriminerende uitingen in het ADO Den Haag stadion heeft Bureau Discriminatiezaken (BDZ) contact opgenomen met de directie van de club, met de volgende strekking: BDZ kent ADO Den Haag als een club die midden in de samenleving staat en zich onderscheidt door attractief voetbal en maatschappelijke betrokkenheid. Er worden initiatieven […]

Lees meer