• Login
  • Login

    close

    Log in

    Forgot password?
  • Reset

    Reset your password. You'll receive an email with link to the reset form.

Het Meldpunt

BDZet is het discriminatie meldpunt voor de inwoners van de gebieden Hollands Midden en Haaglanden. Woont u buiten dit gebied? Bezoek www.discriminatie.nl of bel met de landelijke Discriminatie meld- en advieslijn tel. 0900 235 43 54

Bureau Discriminatiezaken gesloten

26 december 2016

Tot en met maandag 1 januari 2017 is Bureau Discriminatiezaken telefonisch niet bereikbaar. U kunt contact met het bureau opnemen door een bericht te sturen via info@discriminatiezaken.nl. Indien u melding wilt doen van discriminatie, kan dat via het klachtenfomulier op de website. U kunt ook een bericht sturen via klachten@discriminatiezaken.nl.

Lees meer

Wilders schuldig aan groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie

9 december 2016

Op vrijdag 9 december heeft de rechtbank in Den Haag uitspraak gedaan over de ‘minder Marokkanen’-uitspraak van PVV-leider Geert Wilders van 19 maart 2014. Wilders is schuldig bevonden aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie. Het aanzetten tot haat acht de rechtbank niet bewezen. Het Openbaar Ministerie eiste een geldboete van €5000,-, maar daar is […]

Lees meer

Discriminatie horeca in Den Haag en Leiden nog steeds een probleem

28 november 2016

Op zondag 27 november werd in het tv-programma Undercover in Nederland aandacht besteed aan discriminerend deurbeleid in de horeca.   Door middel van steekproeven met ‘mystery guests’ met verschillende etnische achtergronden werd in onder andere Leiden en Den Haag getoetst of afkomst en huidskleur bepalend zijn voor de toegang tot uitgaansgelegenheden. Zowel in Leiden als in […]

Lees meer

Gemeente Den Haag discrimineert vrouw op grond van geslacht

15 november 2016

Vandaag heeft het College voor de Rechten van de Mens geoordeeld over de zaak die door een moeder was aangespannen tegen de gemeente Den Haag. De vrouw achtte zich gediscrimineerd op grond van haar geslacht, in het bijzonder op grond van haar moederschap, en vond dat de gemeente de arbeidsovereenkomst met haar ten onrechte heeft […]

Lees meer

Kristallnacht herdenking op 9 november

9 november 2016

In diverse plaatsen in Nederland en Europa wordt vandaag de ‘Kristallnacht’ herdacht. In de nacht van 9 op 10 november 1938 werden in nazi-Duitsland ruim 90 Joden vermoord, circa 267 synagogen in brand gestoken en ongeveer 7500 winkels en bedrijven vernield. Huizen, scholen, begraafplaatsen en ziekenhuizen werden beklad. De aanval werd georkestreerd door de nazi’s […]

Lees meer

Gemeente Noordwijk viert Coming Out dag

10 oktober 2016

Op dinsdag 11 oktober zal wethouder Dennis Salman (o.a. Jongerenbeleid) op het Northgo College om 13:30 uur het startsein geven voor de jaarlijkse Coming Out dag. Hierna zullen leerlingen in het bijzijn van docenten, Stichting Jeugd en Jongerenwerk en Bureau Discriminatiezaken (BDZ) de brug voor de school verven in regenboogkleuren.   Sinds 2009 wordt ieder […]

Lees meer

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt over afwijzing stageplaats door hoofddoek

14 juli 2016

Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) heeft geoordeeld dat kinderdagverblijf Les Enfants te Delft discrimineert door een vrouw af te wijzen voor een stageplaats wegens haar hoofddoek.   Melding discriminatie Bij Bureau Discriminatiezaken (BDZ) werd melding gedaan van discriminatie op grond van godsdienst. De Haagse melder had telefonisch interesse getoond in een […]

Lees meer

Veroordelingen op themazitting discriminatiezaken

23 juni 2016

Het arrondissementsparket Den Haag heeft een speciale officier van justitie voor discriminatie. Periodiek verzamelt zij discriminatiezaken die op een speciale zitting worden behandeld. Hiermee wil het Openbaar Ministerie (OM) uitdrukking geven aan het belang dat zij hecht aan de aanpak van discriminatie. Ook wil zij meer bekendheid geven aan de strafrechtelijke mogelijkheden die er zijn […]

Lees meer

Ratificatie VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

16 juni 2016

Op 14 juni 2016 is het ‘VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’ door Nederland geratificeerd. Het verdrag is op 13 december 2006 aangenomen door de Verenigde Naties met als doel de rechten van mensen met een beperking te waarborgen. Het verdrag geeft de opdracht aan de overheid om de positie van mensen met een beperking te verbeteren en discriminatie uit te bannen.

Lees meer

BDZet Jaarrapport discriminatie 2015

23 mei 2016

Bureau Discriminatiezaken constateert een toename van moslimdiscriminatie en arbeidsmarktdiscriminatie in 2015, terwijl het totaal aantal meldingen van discriminatie is gedaald. Vooral vrouwen die een hoofddoek dragen worden vaker geconfronteerd met discriminatie. Discriminatie komt, evenals voorgaande jaren, ook in 2015 het meest voor op de arbeidsmarkt.

Lees meer
1 2