BDZet is het discriminatiemeldpunt voor de inwoners van de regio’s Holllands Midden en Haaglanden. Woont u buiten dit gebied?
Bezoek www.discriminatie.nl of bel met de landelijke discriminatie meld- en advieslijn, tel. 0900 235 43 54

Deze website is in ontwikkeling.
Meld hier discriminatie: meldformulier